آب بسته بندی (آشامیدنی و معدنی)

دسترسي آسان و مطمئن به آب بسته بندی (آشامیدنی و معدنی)

در فروشگاه آنلاين آب، شما از اقصي نقاط کشور و در شهر و روستا، مي توانيد به سهولت و به هر ميزان، آب آشاميدني مورد نياز خود را در ظروف استاندارد و با نامهاي تجاري مختلف خريداري و در هر محل دلخواه خود تحويل بگيريد. تمامي محصولات آب شرب اين فروشگاه با نام هاي تجاري مختلف به شکل بطري و گالن و در اندازه و شکلهاي متنوع، داراي مشخصات دقيقي است که براي شما مصرف کننده گرامي قابل رؤيت و خوانا مي باشد. هدف و رسالت ما در فروشگاه آب، دسترسي هرچه بيشتر مردم کشورمان به آب سالم و توسعه رقابت در بهبود کيفيت آب شرب است.

اين بخش به زودي راه اندازي و به نحو شايسته اطلاع رساني مي گردد.