کالاي آب

دسترسي آسان و مطمئن به کالا و تجهيزات آب

در فروشگاه آنلاين آب، شما از اقصي نقاط کشور مي توانيد به سهولت به کالا و تجهيزات آب مورد نياز خود دسترسي داشته باشيد. کليه محصولات فروشگاه آب با نامهاي تجاري مختلف داراي برچسب و مهر استانداردملي ايران و يا برچسب هاي بيانگر کيفيت مي باشند و به همراه خريد آن کارت ضمانت مصرف ارايه مي گردد. تمامي کالا و تجهيزات فروشگاه آب داراي مشخصات دقيقي است که براي شما مصرف کننده و خريدار گرامي قابل رؤيت و خوانا مي باشد. هدف و رسالت ما در فروشگاه آب، توسعه آگاهي و دسترسي آسان به کالاي آب و در نهايت توسعه رقابت در بهبود کيفيت و خدمات است.

اين بخش به زودي راه اندازي و به نحو شايسته اطلاع رساني مي گردد.