نقش فشارشکن شیرآلات خانگی در کاهش مصرف آب

فشارشکن ها یکی از قطعات جانبی شیرآلات خانگی هستند که با تنظیم فشار آب می توانند تا ۵۰ درصد در کاهش مصرف آب مؤثر باشند. فشار شکن ها در شکلهای متنوع و برای شیرآلات مختلف طراحی و در بازار موجود هستند. تمامی فشارشکن ها دارای پلاتور (قسمت خروجی آب) حاوی یک توری (صافی) برای جلوگیری از خروج مواد زائد و معمولاً در دو حالت متراکم و دوشی عمل می کنند.
بطور کلی، فشارشکن ها به شما اجازه می دهند که مصرف آب خود را مدیریت کرده و بهینه کنید.