درباره آب آشامیدنی بسته بندي

در تمامي نقاط دنيا از جمله ايران، آب آشامیدنی بسته بندي در ظروف کوچک و بزرگ به دو شکل بطري و گالني و توسط کارخانجات داراي مجوزهاي مربوطه از دستگاه هاي نظارتي و بهداشتي ارايه مي شوند. بطري ها يا گالن هاي آب در فروشگاه ها با دو عنوان «آب معدني- Mineral Water» و «آب آشاميدنيDrinking Water» عرضه مي شوند که لازم است خريدار به آن توجه کند.

بطري ها و گالن های آب آشامیدنی در واقع همان آب قابل نوشیدن از کارخانه های دارای شماره پروانه بهره برداري و تاييديه های وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد هستند که ملزم به رعایت دستور العمل های کیفی در تولید خود می باشند.

بدیهی است که تمام ظروف آب اشامیدنی بسته بندی می بایست فاقد هرگونه آلودگی بوده و تمام مشخصات آنها از قبیل ترکیبات فیزیکی و شیمیایی، برای خریدار قابل رؤیت و خوانا و حتماً ممهور و با دربهاي پلمپ شده باشد.

آب آشامیدنی در هر شکل و اندازه، مي بايست گوارا و ترکيبات شيميايي و بيولوژيکي آنها در حد شاخصهاي تأیید شده توسط مراجع نظارتي و بهداشتي منجمله وزارت نيرو، وزارت بهداشت و درمان و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي بوده و مصرف آن عارضه سوئی چه در کوتاه‌مدت یا درازمدت در انسان ایجاد نکند.

تفاوت آب آشامیدنی و معدنی

  • منبع برداشت آب معدني، فقط منابع آب طبيعي از جمله چشمه هاي آب معدني است.
  • آبهاي معدني داراي ترکيبات شيميايي متفاوت با يکديگر و با آب آشاميدني هستند.
  • PH آبهاي معدني با آشاميدني و حتي با يکديگر نيز مي توانند متفاوت باشند.
  • در زمان بسته بندی، رعايت استاندارد و داشتن پروانه ساخت برای هر دو نوع آب، الزامی است.

تاریخ انقضای آب بسته بندی

به گفته دبير انجمن آب هاي معدني و آشاميدني ايران، اگرچه تاریخ مصرف چاپ شده بر روی بطري هاي آب موجود در بازار، یکسال از زمان تولید می باشد، ليکن براي محصولات آب بسته بندی شده در ظروف تابع استانداردهاي مصوب، محدوديت زماني وجود ندارد و در اين صورت و با شرايط مناسب نگهداري، تا مدت بیش از یکسال مشروط به حفظ پلمپ درب، قابل مصرف هستند.

به روايت ايشان در استانداردهاي بین المللی جهان، آب های بسته بندی فاقد تاریخ تولید و مصرف بوده و اگر به درستی تصفیه، ضد عفونی، بسته بندي و در شرایط مطلوب نگهداري شوند، حتی تا سه سال نيز قابل مصرف هستند، بدين لحاظ سازمان های امدادی جهان، آب بسته بندی را به میزان زیاد و براي مواقع ضروري انبار مي کنند.

تفاوت آب بسته بندی بطری و گالنی

در مجموع هيچ تفاوتي بين کيفيت و ترکيبات آب در ظروف گالني و بطري وجود ندارد. در واقع، آب بسته بندي (معدني و آشاميدني) در هر نوع ظرف و اندازه با يک نام تجاري به شرطي که برچسبهاي آنها اطلاعات يکساني را نشان دهند، به لحاظ کيفي تفاوتي ندارند.

استاندارد آب آشاميدني بسته بندي در ایران

سند ۶۶۹۴ مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران، سند معتبر دارای تعاریف و ضوابط کیفی برای تولید و توزیع آب بسته بندی آشامیدنی در ایران بوده و برای تمامی کارخانجات و فعالان صنعت بسته بندی آب آشامیدنی لازم الاجرا است. در این سند اشاره شده است که :

  • افزودن گاز کربنیک و هرگونه مواد دیگر مانند نگهدارنده، طعم دهنده و یا شيرين کننده به آب آشاميدني در فرایند بسته بندي مجاز نيست.
  • منبع آب آشامیدنی می تواند هرگونه منبع آب با مصرف انسانی از جمله چاه، چشمه و رودخانه و یا شبکه عمومی توزیع آب باشد.
  • میزان مطلوب PH آب اشامیدنی بین ۶٫۵ تا ۸٫۵ و حداکثر تا ۹ مجاز می باشد.
  • حد مجاز مواد شیمیایی سمی در آب آشامیدنی بسته بندی، می بایست مطابق جدول زیر باشد.

حد مجاز مواد شیمیایی معدنی سمی آب آشامیدنی

.حد مجاز و مطلوب مواد شیمیایی