کتب

در بخش کتب تازه هاي علمي سامانه بازار آب ايران، عناوين کتب مرتبط با بازار آب ليست مي شوند. با توجه به ابعاد مختلف بازار آب، اين کتب به شکل موضوعي تقسيم مي گردند. در همين ارتباط، کتب فارسي و لاتين به اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و عمومي گروه بندي مي شوند. هرچند که برخي کتب مي توانند جنبه هاي مختلف را دارا مي باشند.

« کتب داخلي»     ………………………………………………………….   « کتب خارجي »

کتب داخلي

 

.

گروه اقتصادي

.

«اقتصاد منابع آب»، تاليف: دکتر غلامرضا سلطاني، نشر فرهنگ صبا، ۱۳۹۷٫

water economic-soltani drمؤلف محترم در پيشگفتار اين کتاب ارزشمند چنين نگاشته است:

در سال­هاي اخير اقتصاد آب به عنوان شاخه­ اي از علم اقتصاد که تخصيص منابع محدود آب را ميان بخش­ها و محصولات مختلف مورد بررسي قرار مي­دهد در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. تدريس درس اقتصاد منابع آب و اقتصاد آب در آبياري براي دانشجويان رشته­ هاي اقتصاد کشاورزي و منابع طبيعي و هم چنين مهندسي آب مبين اين توجه و گرايش مي­ باشد.

نگارنده کتاب در چند سالي که به کار تدريس در گروه­هاي اقتصاد کشاورزي و مهندسي آب مشغول بوده است جاي خالي کتابي در اين زمينه که از يک سو در برگيرنده نظريه و اصول اقتصادي تخصيص و مديريت آب در واحدها و بنگاه­هاي اقتصادي بوده و از سوي ديگر در ارتباط با مسائل مديريت آب در ايران باشد را احساس نموده است. کتاب حاضر بر اساس تجربيات چندين سال تدريس درس اقتصاد منابع آب و اقتصاد آب در آبياري به دانشجويان رشته­هاي اقتصاد کشاورزي و منابع طبيعي و مهندسي آب تدوين شده و براي ديگر رشته­ هاي اقتصاد و مديريت آب و همچنين کارشناسان و مديران وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي و مهندسين مشاور مفيد مي­باشد.

روشي که در تدوين اين کتاب اتخاذ شده شامل توصيف، تحليل و ارائه راه­ حل مي­باشد. ترتيب فصل­هاي کتاب در راستاي تجزيه و تحليل انتخاب­هاي موجود براي مقابله با چالش کم آبي از ديدگاه اقتصاد آب مي­ باشد. در فصل­هاي ابتدايي کتاب به تشريح مفاهيم بنيادي در اقتصاد آب پرداخت شده و هدف آن ايجاد زمينه و زبان و درک مشترکان ميان کارشناسان و پژوهشگران بخش آب در مورد اين مفاهيم مي­ باشد.

در فصل­هاي سوم تا نهم مسائل و جنبه­هاي اصلي مربوط به اقتصاد آب­هاي سطحي و زيرزميني تجديدپذير يعني برآورد عرضه و تقاضا، قيمت­گذاري و تخصيص آب پرداخته شده است. هدف از اين فصول ارائه راه­کارهاي افزايش بهره­ وري، کارآيي و به طور کلي بهينه­ سازي عرضه و تقاضاي آب مي­ باشد. در فصول انتهايي کتاب در مورد انتخاب­هاي موجود ديگر مانند اقتصاد آب­هاي غيرمتعارف، آب مجازي و نقش نهادهاي آب در بهبود بهره­ وري و کارآيي آب بحث شده است.

کتاب يادشده داراي سيزده فصل به شرح ذيل است:

فصل اول: نقش اقتصاد آب در مديريت منابع آب.
فصل دوم: مفاهيم بنيادي در اقتصاد آب.
فصل سوم: روش­هاي ارزش­گذاري آب و استخراج توابع عرضه و تقاضاي آب.
فصل چهارم: روش­هاي ارزش­گذاري کالاها و خدمات غيربازاري آب.
فصل پنجم: تخصيص آب: تئوري و نظام­هاي تخصيص آب.
فصل ششم: قيمت­گذاري آب.
فصل هفتم: ارزيابي نظام نرخ­گذاري آب در ايران با تأکيد بر آب کشاورزي.
فصل هشتم: بررسي تطبيقي و اجمالي قيمت­گذاري آب کشاورزي و خانگي در کشورهاي منتخب جهان و ايران.
فصل نهم: اقتصاد آب زيرزميني.
فصل دهم: آب مجازي و نقش آن در مقابله با کمبود آب و ارتقاء کارآيي مصرف آب.
فصل يازدهم: ارزيابي اقتصادي ـ اجتماعي و زيست محيطي طرح­هاي توسعه منابع آب.
فصل دوازدهم: اقتصاد آب و اصلاحات نهادي.
فصل سيزدهم: اقتصاد آب­هاي غيرمتعارف: امکانات و محدوديت­ها.

– فکاهی مقدمه ای بر اقتصادFantasy Introduction to Economics، جلد اول اقتصاد خرد ، نويسندگان: گردي گلاين و يورام باومن، مترجم : رضا ابراهيمي، نشر ترمه، ۱۳۹۶٫

تحلیل محتوای ۱۹۶ مقاله پنج ژورنال معتبر دنیا از سال ۱۹۹۶ تاکنون از بخش‌های برجسته کتاب می‌باشد که ضمن ارائه دیدی روشن در مورد پژوهش‌های مدیریت سود، می‌تواند در تعیین خط‌ مشى پژوهش‌های آتی به پژوهشگران این حوزه کمک موثری نماید.

مدیریت سود و معمای اقلام تعهدی، مساله‌ای پیچیده و غامض در مدیریت شرکت‌ها و حسابداری می‌باشد. مزیت نسبی این کتاب تشریح و کالبدشکافی ماهیت، انگیزه، روش‌ها و مدل های کشف مدیریت سود می‌باشد. این کتاب علاوه بر توجه به جنبه تئوریک و آکادمیک موضوع، جنبه مدیریتی و اجرایی مدیریت سود و هموارسازی سود را در دو بعد واقعی و ساختگی، مدنظر قرار داده است.

.

.

گروه حقوقي

.

.

گروه اجتماعي

.

– فرهنگ آب در خراسان جنوبيWater culture in South Khorasan، مؤلفان : دکتر مفيد شاطري، مهندس ميثم رجبي و نجيب الله رجبي، نشر فکر برتر، ۱۳۹۲٫

کتاب فرهنگ آب در خراسان جنوبي به نوعي تاريخچه آب در استان مزبور است. مطالب اين کتاب توسط مؤلفان برگرفته از روايات، تجربيات و رفتارهاي و کردارهاي مردمان و کشاورزان استان نوشته شده است. مصاحبه با خبرگان آب در بخشهاي مختلف از جمله کشاورزان، مقني ها، صاحبان چاه ها، ميراب ها و امثالهم به رشته تحرير در آمده است.

کتاب فرهنگ آب در خرسان جنوبي داراي ده فصل و ۲۴۰ صفحه است. کتاب مزبور براي اولين بار در سال ۱۳۹۲ توسط نشر فکر بکر چاپ شده است. حامي کتاب، شرکت آب منطقه اي خراسان جنوبي بوده و حقوق آن متعلق به اين شرکت است.

در فصل اول، وضعيت عمومي و کلي استان خراسان جنوبي بيان مي شود. در فصل دوم و سوم به نقش آب در فرهنگ و مذهب مردمان خطه خراسان جنوبي پرداخته مي شود. در فصل چهارم آب در ادبيات مردمان و در فصل پنجم آب در آيين هاي باران مردمي تبيين مي شود. ليکن در فصول بعدي، به سازه هاي آب و مديريت منابع آب در استان مي پردازد. مطالعه اين کتاب به دانش پژوهان و محققين آب توصيه مي شود.

water-qanat-semsar-yazdi1-تدوين تجربيات خبرگان قنات، مؤلف: علي اصغر سمسار يزدي، نشر مهندسين مشاور ستيران، ۱۳۸۳٫

کتاب تدوين تجربيات خبرگان قنات يکي از آثار ارزشمند در حوزه آب ايران است. اين کتاب در سال ۱۳۸۳ و توسط نشر مهندسين مشاور ستبران به چاپ رسيده است. قنات يا همان کاريز يکي از سازه هاي متداول در ايران براي برداشت آب زيرزميني است.

قنات، پيشينه تاريخي بلندي در مديريت منابع آب ايران دارد. تفاهم، تخصيص عادلانه، برداشت منطبق با طبيعت و بسياري ديگر از ارزشهاي اجتماعي و اقتصادي در مديريت قنات تبلور مي يابد.قنات بيش از سه هزار سال در ايارن قدمت دارد.

در ايران بيش از ۳۱۰۰۰ رشته قنات وجود دارد. دانشمندان، کاريزهاي ايارن را از جمله عجايب جهان مي نامند. آنرا پديده اي خلاق و منطبق با بيلان آب کشور مي دانند. البته متاسفانه با وجود فنآوري هاي نوين، حفر چاه جايگزين قنات شده است.

نويسنده کتاب با اهتمام زياد مطالب بسيار ارزشمندي را درباره قنات گردآوري نموده است. با بيش از ۱۴ خبره و صاحبنظر قنات گفتگو کرده و ماحصل آنرا به شکل زيبايي به نگارش درآورده است. مطالعه اين کتاب به محققين و دانش پژوهان حوزه آب توصيه مي شود.

کتب خارجي

.

.